СК Перун Варна
Избрана новина:
ПОКАНА ЗА ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
 
На основание чл. 26 ЗЮЛНЦ СК Перун свиква Отчетно-изборно и Общо събрание на 22.07.2019 г. (Понеделник) в 19.30 часа във физкултурния салон на ОУ „Добри Чинтулов“ при следния дневен ред: 1. избор на комисия по преброяването; 2. избор на протоколчик на събранието; 3. отчетен доклад на председателя за дейността на клуба през отчетния период; 4. отчетен доклад на ревизионната комисия за финансовите разходи на клуба; 5. изказвания по докладите; 6. приемане и освобождаване на членове; 7. избор на председател и зам.-председател на клуба; 8. избор на управителен съвет; 9. избор на ревизионна комисия; Председател: Димо Стоянов
Добавено на: 28.06.2019 11:48:17 Прочетете цялата новина


Реклама:
ART-Natalie Dimova